• Kdo jsme?
Gauneramus je komorní smíšený pěvecký sbor, tvořený převážně zkušenými zpěváky renomovaných dětských sborů (ÚDS, Neděs….).Repertoár tvoří široká paleta skladeb od renesanční polyfonie přes spirituály a jazz až po díla současných autorů ( Zdeněk Lukáš, Jan Míšek atp.)

• A proč to jsme?
Radost a potěšení ze společného muzicírování je hlavním cílem činnosti sboru, proto při výběru skladeb hraje roli zejména to, aby se líbily samotným zpěvákům. Navíc se sbor snaží vyvrátit zažitý názor řady lidí, že sborový zpěv je cosi akademického, „koženého“. Chce svým repertoárem i provedením dokázat, že sborové zpívání může být zábavné, vtipné, hravé, zkrátka, že má „šmrnc“.

kolora chlapeckého stejnokroje